Udlandspraktik åbner døre for at tale om tro

En udlandspraktik kaster så mange oplevelser og erfaringer af sig, som man umuligt kan læse sig til.

Læs mere

 

Inspirerende forsoningsarbejde i Jerusalem

Vores opgave er at udarbejde et ledertræningsmateriale til ungledere, der tager højde for den kontekst, de er en del af. En kontekst hvor konflikt, had, vold og eksistentiel usikkerhed fylder de unges hverdag.

Læs mere

 

Før du rejser

Hvorfor rejse ud?

Vi ønsker at studerende som en helt naturlig del af deres uddannelse, bliver trænet i at tænke internationalt, og bliver vant til at færdes i gensidig respekt med andre nationaliteter og kulturer. Vi tror, at man bliver udfordret både fagligt og personligt, ved at træde ud af de trygge rammer, og opleve nye måder at gøre tingene på.  Et praktikophold er desuden en god måde at blive bekræftet i, at man har udviklet sig fagligt i løbet af sin uddannelse, og at man kan begå sig på lige fod med folk fra andre uddannelsesinstitutioner i verden. Måske vil det ligefrem være med til at bestemme, hvad du kommer til at arbejde med efter endt studie.

At rejse ud med en kristen organisation får du både mulighed for at bruge din faglighed samtidig med at du bliver en del af kirkens mission om at give evangeliet videre.

Planlægning af din udlandspraktik

Før man begynder at planlægge og afgrænse hvor man kunne forestille sig at tage en praktik i udlandet, er det en god ide at gøre sig nogle overordnede tanker om hvad det er man ønsker for sin praktik. Prøv at begrænse dig selv ud fra hvad der er mest vigtigt for dig: det faglige, muligheden for blive inspireret som kristen, at få evangeliet ud til "lukkede" lande, at komme af sted sammen med din ægtefælle/kæreste, hvor I begge har faglige relevante projekter etc.

Først og fremmest er det vigtigt at opsøge information. Alt efter hvad du ønsker, kan det være relevant at opsøge det internationale kontor på dit universitet, og diverse kristne organisationer via vores portal. Opsøg folk der selv har prøvet et udlandsophold og dermed kan videregive relevante erfaringer og praktiske råd fx i form af lokale kontakter, planlægning af forløbet etc. Start arbejdet i god tid.

Vejledning og merit

Når du har fundet et projekt, så kontakt en underviser på dit studie med din projektidé, for at høre om denne vil være praktikvejleder for dig. Din praktikvejleder vil kunne hjælpe dig videre i processen, således at du kan få et godt fagligt udbytte fra praktikopholdet. På mange studier er der mulighed for at få meritoverført ETCS point fra et praktikophold, hvorved der også vil være mulighed for at få SU med. Kontakt studievejledningen og studienævnet på dit studie sted for at undersøge mulighederne for dette.

Tænk bredt

Her på udlandspraktik.kfs.dk formidler vi praktikophold for diverse kristne sendeorganisationer. De fleste vil omhandle ophold i udlandet hvor man løser en konkret opgave. Projektet kan dog også foregå her i Danmark, enten i form at et praktikophold på det givne sekretariat, datamateriale der skal analyseres eller andre relevante analyse opgaver. En anden mulighed er at rejse ud som studerende ved et universitet i udlandet. Her vil du kunne bruge din kontakt til en kristen sende organisation til aktivt at støtte op om deres lokale arbejde, eller ved at støtte en lokal kristen studentergruppe. Mulighederne er mange, så tænk bredt, og vær ikke nervøs for at skrive forslag til de sende organisationer der er repræsenteret her på sitet; de glæder sig til at høre fra dig.

 

 

Drupal Website: Morten Najbjerg  |  Login