Aktuelle praktikopslag fra denne organisation

Kontakt organisationen

4 + 2 =
Løs denne simple matematikopgave og indtast resultatet. Indtast f.eks. 4 hvis opgaven er 1+3.

Apostelkirken

Sidegadekirke midt i virkeligheden

Apostelkirken er en sidegadekirke, bygget ud fra tanken om, at kirken skal være dér, hvor mennesker lever deres daglige liv. Det var nemlig i vores på en gang slidte og skønne verden, at Gud blev menneske. Der ligger altså en stor tanke bag kirkens beskedne placering: Vi ønsker ligesom Jesus at gå i forbindelse med verden for at bringe håb og nyt liv fra Gud.

Kirkens menighed afspejler dens omgivelser. Her mødes unge og gamle i løbet af ugen til aktiviteter, som spreder sig fra indvandrerarbejde over café for eksindsatte til studie- og bønsfællesskab.

For Apostelkirken er diakolant arbejde en udadskillelig del af evangeliget. Derfor er Apostelkirken på forskellig vis med i arbejde, der skal hjælpe mennesker til et bedre liv. Det være sig arbejdet med flygtninge og indvandre på Vesterbro (mødestedet), bibelundervisning og kost og logi hver weekend i vores kirke til folk med farsi baggrund (primært flygtning fra Iran og Arghanistan), og hjælp til folk der har været i fængsel (projekt cafe Exit). Uden for Danmarks grænser har Apostelkirken en venskabsmenighed i Bagdad, der arbejder for af afhjælpe nød lokalt, samt skabe fred og forsoning. I Bangladesh har fire afviste asylansøgere med tilknytning til Apostelkirken startet et NGO projekt i et slumkvarter i Chittagong. Her er indtil videre blevet bygget en brønd, og et skoleprojekt er på vej. Målet er at skabe en tro på fremtiden, ikke mindst at uddannelse kan hjælpe til en vej ud af fattigdom. For begge projekter støtter Apostelkirken med forbøn og økonomisk støtte ved indsamlinger i kirken. Vi ønsker nu at formidle studenter praktikker med tilknytning til Bangladesh projektet for at være med til at støtte projektet mest muligt. Du kan læse mere om de forskelige projekter på Apostelkirkens hjemmeside, eller høre mere ved at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Niels Nymann Eriksen,

Sogne- og indvandrerpræst

Apostelkirken,

Saxogade 13,

1662 København V.

Kontor tlf. 33 22 02 37

Mobil 23 480 481

Email nielsnymann [at] yahoo.com

Drupal Website: Morten Najbjerg  |  Login